Bio


Vágó-Lévai Katalin, 1981


Tanulmányok:

2006  Dekoratőr szak, Dekoratőr Iskola, Budapest
2015  Fotográfus szak, Számalk-Szalézi Szakközépiskola, Budapest

 
Szakmai tevékenység:

2009  ...Spektroid - az instART Csoport kiállításának kurátora - Tatabányai Múzeum, Tatabánya

2010  Új Magyar Topográfia - az Új Magyar Topográfia Csoport kiállításának kurátora - Artbázis Összművészeti Műhely, Budapest

2016  Tatabányai Múzeum fotográfusa 


Egyéni kiállítások:


2015  Ghost town - FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest

2016  Carry Me - ODU Közösségi tér, Budapest


Válogatott csoportos kiállítások:

2007  Dunaújvárosi Fotóbiennálé - Intercisa Múzeum, Dunaújváros
         A Polaroid 60. évfordulója - Magyar Kultúra Alapítvány Székháza, Budapest
2009  ...Spektroid - Tatabányai Múzeum, Tatabánya
         Dunaújvárosi Fotóbiennálé - Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, Dunaújváros
         ...Spektroid 2.0 - Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr
         IX. Őszi Tárlat - Tatabányai Múzeum, Tatabánya

2010  Új Magyar Topográfia (Új Magyar Topográfia Csoport) - Artbázis Összművészeti Műhely, Budapest
         Térfigyelő (Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója) - Fogasház, Budapest
2011  Figyelem (Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója) - Artbázis Összművészeti Műhely, Budapest
         POSZT kortárs gyűjteményes kiállítás - Fogasház, Budapest
         Dunaújvárosi Fotóbiennálé - Kassák Galéria, Dunaújváros
         Új Magyar Topográfia - Szkéné Színház - Kancsal Puttó Galéria, Budapest
2012  Polaroid 65 - kiállítás a Polaroid 65. évfordulója alkalmából - Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét
         Polaroid 65 - XVIII. Esztergomi Fotográfiai Biennale - Vármúzeum, Rondella Galéria, Esztergom
         Polaroid 65 - kiállítás a Polaroid 65. évfordulója alkalmából - Kolta Galéria, Budapest
         80-as generáció (Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója) - Artbázis Összművészeti Műhely, Budapest
2013  I. Tavaszi Tárlat - Kortárs Galéria, Tatabánya
         X. Őszi Tárlat - Tatabányai Múzeum, Tatabánya
2015  80-as generáció (Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója) - Balassi Intézet - Szófiai Magyar Kulturális Intézet, Szófia
         Red Alert! - PH21 Galéria, Budapest
         XI. Őszi tárlat - Kortárs Galéria, Tatabánya
         City+Life - PH21 Galéria, Budapes
2017  Art Market Budapest 2017, Budapest
 
  
Tagságok:

2010-2016 Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója
2016- Magyar Fotóművészek Szövetsége
2010- ÚMT - Új Magyar Topográfia Csoport

 
Művek közgyűjteményekben:

Házak, kisváros (Tatabánya, 2008) - Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány
Házak, kisváros (Tatabánya, 2009) - Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány

Magyar Fotográfia Múzeum, Kecskemét

Bibliográfia:

Dunaújvárosi Fotóbiennálé katalógus, Dunaújváros, 2007
...Spektroid - kiállítás katalógus, Tatabánya, 2009
Dunaújvárosi Fotóbiennálé katalógus, Dunaújváros, 2009
IX. Őszi Tárlat katalógus, Tatabánya, 2009
Új Magyar Topográfia, 2010 - kiállítás katalógus, Budapest
Dunaújvárosi Fotóbiennálé - kiállítás katalógus, Dunaújváros, 2011
Polaroid 65 - kiállítási katalógus, 2012
Fotóművészet 2012/III. - Csizmadia Alexa: Esztergomi Fotográfiai Biennálé - 2012 - Polaroid / Instant melankólia? - http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/201203/esztergomi_fotografiai_biennale_%E2%80%93_2012_%E2%80%93_polaroid
Apokrif irodalmi folyóirat - Mihalicz Máté: Allegória és melankólia a fotográfiában (tanulmány), 2014 - http://apokrifonline.wordpress.com/2014/01/04/mihalicz-mate-allegoria-es-melankolia-a-fotografiaban-tanulmany/


.......................................................................................


Education:


2006  Decorator, Decorator School, Budapest 
2015  Photographer, Számalk-Szalézi Vocational School, Budapest

 
Professional experience:

2009  
...Spektroid - curator of the exhibition of instART Group - Museum of Tatabánya
2010 
New Hungarian Topography - curator of the exhibition of New Hungarian Topography Group - Artbázis, Budapest

2016  Photographer at the Museum of Tatabánya


Solo exhibitions:

2015  Ghost town - FUGA Budapest Center of Architecture, Budapest

2016  Carry Me - ODU Community Center, Budapest
 

Selected group exhibitions:

2007  Dunaújváros Photobiennal - Intercisa Museum, Dunaújváros
        The 60th Anniversary of Polaroid - Hall of Hungarian Culture Foundation, Budapest
2009  ...Spektroid - Museum of Tatabánya, Tatabánya
          Dunaújváros Photobiennal - Bartók Theatre and House of Arts, Dunaújváros
         ...Spektroid 2.0 - Túri Fazekas Museum, Mezőtúr
         IX. Autumn Exhibition - Museum of Tatabánya, Tatabánya

2010 
New Hungarian Topography (New Hungarian Topography Group) - Artbázis, Budapest
         Surveillance (Studio of Young Photographers) - Fogasház, Budapest
2011  Attention (Studio of Young Photographers) - Artbázis, Budapest
         POSZT Contemporary Collective Exhibition - Fogasház, Budapest
         Dunaújváros Photobiennal - Kassák Gallery, Dunaújváros
         New Hungarian Topography - Szkéné Theatre - Kancsal Puttó Gallery, Budapest
2012  Polaroid 65 - exhibition on the occasion of the 65th anniversary of Polaroid - Hungarian Museum of Photography, Kecskemét
         Polaroid 65 - 18th Esztergom Photobiennal - Castle Museum, Rondella Gallery, Esztergom
         Polaroid 65 - exhibition on the occasion of the 65th anniversary of Polaroid - Kolta Gallery, Budapest
         80's Generation (Studio of Young Photographers) - Artbázis, Budapest
2013  I. Spring Exhibition - Contemporary Gallery, Tatabánya
         X. Autumn Exhibition - Museum of Tatabánya, Tatabánya
2015  80's Generation (Studio of Young Photographers) - Balassi Institute - Hungarian Cultural Institute Sofia, Sofia
         Red Alert! - PH21 Gallery, Budapest
         XI. Autumn Exhibition - Contemporary Gallery, Tatabánya
         City+Life - PH21 Gallery, Budapes
2017  Art Market Budapest 2017, Budapest
 

Memberships:

2010-2016 Studio of Young Photographers
2016- Association of Hungarian Photographers
2010- ÚMT - New Hungarian Topography Group

 
Works of art in public collections:

Houses, smalltown (Tatabánya, 2008) - Public Foundation for the Creating Artists of Tatabánya
Houses, smalltown (Tatabánya, 2009) - Public Foundation for the Creating Artists of Tatabánya

Hungarian Museum of Photography, Kecskemét

Bibliography:

Dunaújváros Photobiennal catalogue, Dunaújváros, 2007
...Spektroid - exhibition catalogue, Tatabánya, 2009
Dunaújváros Photobiennal catalogue, Dunaújváros, 2009
IX. Autumn Exhibition catalogue, Tatabánya, 2009
New Hungarian Topography - exhibition catalogue, Budapest, 2010
Dunaújváros Photobiennal catalogue, Dunaújváros, 2011
Polaroid 65, 2012 - exhibition catalogue, 2012
Fotóművészet magazine 2012/III. - Csizmadia Alexa: Esztergom Photobiennal - 2012 - Polaroid / Instant melancholy? - http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/201203/esztergomi_fotografiai_biennale_%E2%80%93_2012_%E2%80%93_polaroid
Apokrif literary magazine - Mihalicz Máté: Allegory and melancholy in photography (study), 2014 - http://apokrifonline.wordpress.com/2014/01/04/mihalicz-mate-allegoria-es-melankolia-a-fotografiaban-tanulmany/